Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Συναγερμός: Νομοσχέδιο στις ΗΠΑ νομιμοποιεί το ψευδοκράτος;


Nομοσχέδιο στις ΗΠΑ εσφαλμένως αποσκοπεί στη νομιμοποίηση του ψευδοκράτους στο παρανόμως κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) κατά παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, (της Αμερικανικής) εξωτερικής πολιτικής και ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ενώ το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο (AHI) υποστηρίζει το Νομοσχέδιο Αρ. 2597, πιο προσεκτική εξέτασή του αποκαλύπτει πως νομιμοποιεί τον (παρόμοιο με την μαφία) «unincorporated association» της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” σαν (νόμιμο) «αντιπρόσωπο/πράκτορα» της Τουρκίας αντί να τον καταδικάζει ως ψευδοκράτος.

Νομοσχέδιο στις ΗΠΑ είναι προτεινόμενη νομοθεσία που έχει εγκριθεί από επιτροπή του Κογκρέσου. Με βάση παλαιότερο νόμο για αποζημίωση Αμερικανών με περιουσίες σε κομμουνιστικές χώρες, το νομοσχέδιο εξισώνει την Τουρκική διοικητική μαριονέτα των κατεχομένων με (νόμιμη) κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο εξουδετερώνει την ισχύ των Αμερικανικών δικαστηρίων να αποφασίζουν υπέρ των δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων, όπως συνέβη στην περίπτωση των ψηφιδωτών της Κανακαριάς (Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου εναντίον Γκόλντμπεργκ), κηρύσσοντας το ψευδοκράτος «unrecognized party» όταν (παρενέβη στη δίκη και) ισχυρίσθη ότι ήτο ο ιδιοκτήτης των ιστορικών εικόνων. Προς το παρόν, καθεστώτα που δεν αναγνωρίζονται ως κυβερνήσεις δεν μπορούν να προσφύγουν σε δικαστήρια των ΗΠΑ, αν και μπορεί να μηνυθούν μια και δεν έχουν ασυλία. Ωστόσο, εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί σαν νόμος, το ψευδοκράτος μπορεί να καταστεί απρόσβλητο καθόσον αφορά σε αγωγές (εναντίον του).
Εάν το Κογκρέσο θα μπορούσε να διατάξει τη κυβέρνηση Ομπάμα να διαπραγματευτεί με παράνομες οντότητες, οι διεθνείς σχέσεις θα διεξάγονταν με κακοποιούς. Αντί να αποκαλύπτει το μαφιόζικο στοιχείο του καθεστώτος που κατέχει (παράνομα) και καταληστεύει περιουσίες, το νομοσχέδιο καμουφλάρει το ψευδοκράτος με νομιμότητα κυρίαρχου κράτους υπονομεύοντας το Δίκαιον, προηγούμενα δεδικασμένα και τα ψηφίσματα 541 και 550 του ΟΗΕ που καταδικάζουν το ψευδοκράτος. Εντέλλει ακόμη την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διαπραγματευτεί και να διακανονίσει αποζημιώσεις για περιουσίες Ελληνοκυπρίων κατ’ ευθείαν με τους κατακτητές και τούς εποίκους από την Τουρκία.
Ακόμα χειρότερα, το νομοσχέδιο προτείνει “αποζημίωση” με μια διάταξη “προτεραιότητας” που επιδιώκει διευθετήσεις για “25.000 δολάρια” ή λιγότερο. Δεν είναι σαφές κατά πόσο τα $25.000 αφορούν σε άτομα ή σε περιουσίες. Με άλλα λόγια, το νομοσχέδιο θεωρεί πως περίπου $675 ανά έτος είναι ικανοποιητική αποζημίωση για 37 χρόνια κατοχής! Οι επιπτώσεις αυτού του νομοσχεδίου, εσκεμμένα ή όχι, είναι τόσο επικίνδυνες όσο και η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας (IPC), όπου Ελληνοκύπριοι έχουν μπλοκαριστεί σε μία ατελείωτη για χρόνια δοκιμασία χωρίς αποζημίωση, καταλήγοντας στο τέλος να λαμβάνουν ψίχουλα αποζημιώσεως. Τελικά, με βάση άλλο δεδικασμένο του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ (Ντέημς και Μούρ εναντίον Ρήγκαν), ελλοχεύει ο κίνδυνος το νομοσχέδιο να απαγορεύσει και να αναστείλει τις μηνύσεις εναντίον του ψευδοκράτους στις ΗΠΑ.
Παράδοξα, ενώ η μήνυση των Ελληνοκυπρίων προσφύγων στις ΗΠΑ είχε προκαλέσει “συναγερμό” για δήθεν νομιμοποίηση του ψευδοκράτους, το νομοσχέδιο που θεσπίζει διπλωματικές σχέσεις του ψευδοκράτους με τις ΗΠΑ δεν έχει ούτε καν περιέλθει της προσοχής της κυβερνήσεως της ΚΔ.
Συμπερασματικά, το νομοσχέδιο δεν προστατεύει τις περιουσίες και τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων. Στη περίπτωση που το νομοσχέδιο γίνει νόμος, μπορεί και θα ανατραπεί στο δικαστήριο. Το νομοσχέδιο θεωρείται συνταγματικά “για φούντο” δεδομένου ότι εξισώνει την μαριονέτα του ψευδοκράτους με (νόμιμη) κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να καταδικάζει το ψευδοκράτος, να καθιστά την Τουρκία υπόλογη, να δίνει στούς Ελληνοκυπρίους δίκαιη αποζημίωση για 37 χρόνια κατοχής, να προστατεύει το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στην πατρογονική τους γη, να προστατεύει τα δικαιώματα τους να προσφύγουν σε δικαστήρια των ΗΠΑ ατομικά και συλλογικά και να θέτει χρονικό όριο μέχρι του οποίου οι αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβληθούν. Αλλιώς, οι Αμερικανοκύπριοι με περιουσία στα κατεχόμενα θα αντιμετωπίσουν την ίδια άδικη και παράνομη συμπεριφορά μερικοί κακώς πληροφορημένοι Ελληνοκύπριοι αντιμετώπισαν όταν έπεσαν στην παγίδα του IPC, του Τουρκικού Δούρειου Ίππου που καταληστεύει περιουσίες Ελληνοκυπρίων, ένα αναγκαίο βήμα για την οριστική διχοτόμηση της Κύπρου.
PRESS RELEASE
U.S. Proposed Legislation Mistakenly Seeks to Legitimize the Pseudo-State in the Illegally Occupied Part of the Republic of Cyprus (ROC) in Violation of Court Decisions, Foreign Policy and U.N. Resolutions
While the American Hellenic Institute supports Congressional Bill No. 2597, its closer examination reveals it legitimizes the “unincorporated association” of the “Turkish Republic of Northern Cyprus” as an “agent” of Turkey instead of condemning it as a pseudo-state.
A Bill is proposed legislation first approved by a congressional committee. Based on a law that sought to compensate Americans for their properties in communist countries, the Bill equates the puppet Turkish administration in the illegally occupied 36% of the territory of the ROC with a government. It guts the power of U.S. Courts to vindicate the rights of Greek Cypriots as it happened in the case of the Mosaics of Kanakaria (Autocephalous Church of Cyprus v. Goldberg) declaring the pseudo-state an “unrecognized party” when it claimed ownership over the artifacts. Presently, unrecognized regimes cannot resort to US courts, although they can be sued and have no immunity. However, if the Bill becomes law, the pseudo-state may become immune to lawsuits.
If Congress could mandate the Obama administration to negotiate with illegal entities, foreign relations would be conducted with thugs. Rather than exposing the mafia element of the regime when it occupies and steals properties, the Bill cloaks the pseudo-state with the legitimacy of a sovereign undermining law, legal precedents and United Nation Resolutions 541 and 550 that condemned the pseudo-state. It even mandates the US Government to negotiate and settle property claims of Greek Cypriots directly with the occupiers and the settlers from Turkey.
Even worse, the Bill proposes a “settlement” through a “priority” provision that seeks to settle claims for “$25,000″ or less. It is not clear whether $25,000 pertains to individuals or properties. In other words, the Bill considers approximately $675 per year for 37 years of occupation as adequate compensation! The effects of this Bill, intentional or not, are as dangerous as the Immovable Property Commission (IPC), where Greek Cypriots have been bottled for years in misery without compensation, eventually receiving trivial amounts of compensation. Finally, based on a U.S. Supreme Court precedent (Dames & Moore v. Regan), potentially the Bill can prohibit and suspendU.S. court litigation against the pseudo-state.
Astonishingly, while the U.S. class action of Greek Cypriot refugees had caused “alarm” for its falsely reported legitimization of the pseudo-state, this Bill that legislates diplomatic relations between the pseudo-state and the U.S. has yet to raise an eyebrow from the government of the ROC.
In conclusion, the Bill does not protect the properties and the rights of Greek Cypriots. Should this bill become law, it can and will be overturned in court. The Bill is constitutionally overboard as it equates the puppet pseudo-state with a government. The Bill should have condemned the pseudo-state, holding Turkey accountable, giving Greek Cypriots fair compensation for 37 years of occupation, protecting their right to return to their ancestral lands, protecting their rights to resort to U.S courts individually and collectively and placing a time limit on when claims must be paid. Otherwise, American Cypriots with property in the illegally occupied 36% of the territory of the ROC are facing the same unjust and egregious treatment some ill-advised Greek Cypriots faced, when they fell in the trap of the IPC, a Turkish Trojan Horse that steals property from Greek Cypriots, a necessary step towards the final division of Cyprus.
SIMPEDES LAW FIRM
1920 N Street, NW Suite 300, Washington DC 20036 U.S.A.
‘ +1(202) 464-9910 Ê+1(202) 449-3499 ™ athan@tsimpedeslaw.com
/greeknation.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

για να εξηγηθούμε και να μην "παρεξηγηθούμε"…


Αυτό το ιστολόγιο δεν είναι δημοσιογραφικό, καθόσον ενημερώνεται περιοδικώς δεν μπορεί να θεωρηθεί, από νομική άποψη, ως τέτοιο.Ο διαχειριστής του ιστολόγιου και οι συνεργάτες δεν ευθύνονται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνουν.
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε.