Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Γέροντας Ἰωσήφ: "…τότε θὰ τραβηχτεῖ τὸ κεφάλαιο καὶ θὰ πέσει πείνα…" (βίντεο)

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ μεγάλος ἁγιορίτης γέροντας τῆς Ὀρθοδοξίας, γέροντας Ἰωσήφ, προσπαθοῦσε νὰ προειδοποιήσει γιὰ τὰ ἐπερχόμενα. Ὅμως, ὁ λόγος του δὲν ἦταν γιὰ νὰ ἐνσπείρει τὸν φόβο. Κάθε ἄλλο… Προσπαθοῦσε νὰ συνεγείρει καὶ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο στὴν αὐτοκριτική, στὴν γνώση προκειμένου νὰ ἑτοιμαστεῖ γιὰ τὰ χειρότερα. Τὰ χειρότερα, γιὰ τὸν κεκοιμημένο γέροντα Παΐσιο, θὰ εἶναι ἡ πείνα, ἀλλὰ καὶ κάποιο «ἐπεισόδιο» μὲ τὴν γείτονα Τουρκία (γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν γίνεται σαφὴς ἐὰν θὰ προηγηθεῖ τῆς ἀπομάκρυνσης τοῦ "κεφαλαίου"). Ἀλλά, ὁ σεβάσμιος γέροντας μᾶς παρηγορεῖ καὶ μᾶς εἰδοποιεῖ πὼς αὐτὸ τὸ κακὸ δὲν θὰ κρατήσει πολύ.
«Τὸ κακὸ ποὺ θὰ ἔρθει, θὰ κρατήσει λίγο, μερικοὺς μῆνες. Νὰ εὔχεστε μόνο νὰ ἔρθει καλοκαίρι καὶ ὄχι χειμώνα, γιατί τότε θὰ εἶναι ποιὸ εὔκολο νὰ βρεθεῖ τροφή…», μᾶς λέει ὁ ἀγαπημένος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, ἁγιορίτης γέροντας…Ποιός, ἄραγε, θὰ τὸν πίστευε ἀκόμη καὶ πρὶν ἕναν χρόνο ἀπὸ σήμερα; Ποιὸς δύσπιστος δὲν θὰ τὸν περιγελοῦσε, ἢ καὶ δὲν θὰ τὸν μεμφθεῖ ἀκόμη καὶ σήμερα;
Καὶ ὅμως, πόσα ἔχουν συμβεῖ καὶ πόσα πρόκειται νὰ συμβοῦν…! Ζοῦμε σὲ μία περίοδο κατὰ τὴν ὁποία δὲν εἴμαστε σίγουροι γιὰ τὸ αὔριο... ἄραγε ἀργεῖ νὰ ἔρθει ἡ στιγμὴ ποῦ δὲν θὰ εἴμαστε σίγουροι οὔτε γιὰ τὸ σήμερα;
Ἀκόμη καὶ οἱ μέχρι προτινὸς ὑπερασπιστὲς τῆς ἄποψης πὼς "ἡ χώρα θὰ σωθεῖ καὶ δὲν θὰ πτωχεύσει", σήμερα γράφουν διστακτικὰ ἢ ἀρχίζουν νὰ....
Δεῖτε τὸ βίντεο στὸ ὁποῖο ὁ Γέροντας περιγράφει μὲ λεπτομέρεια ὅσα θὰ συμβοῦν...

 ψελλίζουν τὴν ἀποτυχία τῆς κυβέρνησης Παπανδρέου. Ἀποδέχονται τὴν πολὺ σοβαρὴ πιθανότητα ἡ χώρα νὰ μπαίνει πλέον σὲ μία πορεία ποὺ μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ (τὸ λιγότερο) ὡς πρωτόγνωρη, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ κάτοικοί της θὰ γνωρίσουν στιγμὲς πολὺ δύσκολες, ἐνῶ τὸ ζήτημα τῆς εὕρεσης καὶ τῆς ἐξασφάλισης ἀκόμη καὶ τῆς τροφῆς θὰ ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ καθημερινὴ μέριμνα… Βλέπετε, ἡ τέταρτη δόση τοῦ δανείου καὶ ἡ ἐπικείμενη συνάντηση Κορυφῆς τῆς Εὐρώπης, στέλουν ἀρκετὰ ἀπαισιόδοξα μηνύματα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ οἰκονομία...
Ἔχουμε σκεφθεῖ, ἀλήθεια, τί θὰ συμβεῖ στὴν χώρα, ἐὰν ἐπαληθευθοῦν τὰ λόγια ἁγίων γερόντων τῆς Ἐκκλησίας μας;
Ἔχουμε σκεφθεῖ τί σημαίνει τό: «θὰ ξεσηκωθεῖ τὸ ρέμπελο καὶ θὰ γίνουν μεγάλες φασαρίες στὴν πρωτεύουσα» ποῦ εἶπε ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός;
Κοιτώντας σήμερα τριγύρω μας, βλέπουμε μὲ χαρακτηριστικὴ ἄνεση τὸ «ρέμπελο» (ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν κανονικὴ στέγη, ποὺ περιφέρονται καὶ ποὺ καταφέρνουν νὰ ζοῦνε ἐκτελώντας παρασιτικοὺς ρόλους ἢ μέσω τοῦ ἐγκλήματος) νὰ περιφέρεται στὴν Ἀθήνα, νὰ τρομοκρατεῖ κατοίκους τῆς χώρας ἀκόμη καὶ στὴν Ἠγουμενίτσα, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση (διὰ στόματος Βενιζέλου) ἀποδέχεται τὴν σοβαρὴ πιθανότητα δημιουργίας σοβαρῶν ἐκτρόπων στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες καὶ ἡ γνωστὴ Ἂλ Σαλὲχ δὲν διστάζει νὰ ἀπειλεῖ πὼς «θὰ πάρει φωτιὰ ἡ Ἀθήνα»…
Ταυτόχρονα, μία εἴδηση ποὺ ἔχει παραμείνει στὰ «ψιλά» της εἰδησεογραφίας (ἂν ὄχι στὴν πλήρη ἀφάνεια), καὶ ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἔλλειψη δημητριακῶν στὴν χώρα, ἐντείνει τοὺς φόβους γιὰ τὴν περίπτωση ἀδυναμίας τοῦ κράτους νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀνάγκες διατροφῆς τῶν πολιτῶν…
Δὲν τολμῶ νὰ σκεφθῶ ποῦ βαδίζουμε ὡς χώρα, δὲν τολμῶ νὰ ἀναλογιστῶ ποῦ βαδίζουμε ὡς πολίτες, ἀλλὰ θὰ τολμήσω νὰ ἀναρωτηθῶ, εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς «δαίμονές» μας; Τὴ στιγμὴ ποῦ τὰ κρατικὰ θεσμικὰ ὄργανα ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν τὶς πάγιες ἀνάγκες τῶν πολιτῶν, οἱ πολίτες, ὅλοι ἐμεῖς, εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἀνταποκριθοῦμε σὲ μία σοβαρὴ περίοδο κρίσης; Καὶ ἂν δὲν εἴμαστε, μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ ἑτοιμαζόμαστε γιὰ κάτι τέτοιο; Μήπως θὰ πρέπει νὰ περάσουμε (μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο) στὴν ἐνηλικίωσή μας ὡς πολίτες, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ λειτουργοῦμε ὡς ἄνθρωποι;
kostasxan.blogspot.com
www.orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

για να εξηγηθούμε και να μην "παρεξηγηθούμε"…


Αυτό το ιστολόγιο δεν είναι δημοσιογραφικό, καθόσον ενημερώνεται περιοδικώς δεν μπορεί να θεωρηθεί, από νομική άποψη, ως τέτοιο.Ο διαχειριστής του ιστολόγιου και οι συνεργάτες δεν ευθύνονται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνουν.
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε.